KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W CHRZANOWIE
MARCIN MUSIAŁ


Zarządzeniem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 09.03.2020 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Szymon Michno został wyznaczony na Zastępcę Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Marcina Musiała.

 

Komunikat

 

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Chrzanowie z dnia 12 marca 2020 r. wydanym w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV2
zawieszone zostają przyjęcia stron przez tut. Komornika Sądowego oraz możliwość przeglądania akt oraz dokonywania wpłat gotówkowych w kasie tut. kancelarii w terminach: od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. włącznie.

W związku z powyższym strony nie będą przyjmowane bezpośrednio w tut. kancelarii.

Prosimy strony i osoby zainteresowane o kontakt z kancelarią komornika wyłącznie w następujący sposób:

1. telefonicznie pod numerem tel. (32) 7218901, (32) 7505682 w następujących dniach i godzinach:

- poniedziałek: 8.00 - 16.00

- wtorek: 8.00 - 16.00

- środa: 8.00 - 16.00

- czwartek: 8.00 - 17.00

- piątek: 8.00 - 16.00

2. e-mailem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. listownie na adres: Al. Henryka 63, 32-500 Chrzanów

4. wpłat można dokonywać przelewem na rachunek bankowy tut. Komornika prowadzony w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA, Oddział 1 w Sosnowcu: nr: 47 1020 2498 0000 8502 0444 2612

5. w razie konieczności pilnego przeglądania akt prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny; akta zostaną udostępnione w umówionym terminie przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

 

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Marcina Musiała

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej

Szymon Michno


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Marcin Musiał informuje o możliwości składania wniosków egzekucyjnych na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego.

ADRES KANCELARII :
Al. Henryka 63
32-500 Chrzanów
tel.: 32 721 89 01
fax.: 32 750 56 82
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Konto do wpłat:
BANK: PKO BP I O/SOSNOWIEC
NR KONTA: 47 1020 2498 0000 8502 0444 2612


Komornik Sądowy przy Sądzie Chrzanowie Marcin Musiał informuje również, że posiada dostęp do systemu poszukiwania rachunków bankowych dłużnika OGNIVO i możliwość składania zapytań do ZUS-EKS, CEiDG, CEPIK elektronicznie.