KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W CHRZANOWIE
MARCIN MUSIAŁ

Zarządzeniem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 01.02.2022 r., na podstawie art. 45 ust. 1 oraz art. 47 ust. 1 ustawy z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 850) zostało zmienione zarządzenie z 20 sierpnia 2020 r. ,Wiz.463-2/20 oraz została wyznaczona z dniem 1 lutego 2022 r. Pani Katarzyna Glanc Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie, Kancelaria Komornicza nr III w Chrzanowie kuratorem kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Marcina Musiała, Kancelaria Komornicza nr V w Chrzanowie - do czasu powołania nowego komornika w tym rewirze lub likwidacji kancelarii.

Kurator kancelarii komorniczej prowadzi jedynie postępowania w sprawach niezakończonych oraz sprawach przekazanych w trybie zbiegu egzekucji zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych.

 

Informujemy, że od 1 września 2021 r.  Kancelaria Komornicza będzie czynna od 7.30 do 15.30 

 

Inspektor ochrony danych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( z dalszymi zmianami).
Wszelkich informacji odnośnie ochrony danych w kancelarii komornika udziela Inspektor Ochrony Danych:

Agnieszka Sutor
ul. Uchylany 82,43-430 Pierściec
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.tel.: +48 667 632 020

 

 

Kancelaria Komornicza jest czynna:

poniedziałek od 7.30 do 15.30

wtorek od 7.30 do 15.30 przyjmowanie stron przez Komornika od godz. 10.00 do 15.00

środa od 7.30 do 15.30

czwartek od 7.30 do 15.30

piątek od 7.30 do 15.30


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Marcin Musiał informuje o możliwości składania wniosków egzekucyjnych na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego.

ADRES KANCELARII :
Al. Henryka 63
32-500 Chrzanów
tel.: 32 721 89 01
fax.: 32 750 56 82
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Konto do wpłat:
BANK: PKO BP I O/SOSNOWIEC
NR KONTA: 47 1020 2498 0000 8502 0444 2612


Komornik Sądowy przy Sądzie Chrzanowie Marcin Musiał informuje również, że posiada dostęp do systemu poszukiwania rachunków bankowych dłużnika OGNIVO i możliwość składania zapytań do ZUS-EKS, CEiDG, CEPIK elektronicznie.