KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W CHRZANOWIE
MARCIN MUSIAŁ


Zarządzeniem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 20.08.2020 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Katarzyna Glanc została wyznaczona na Zastępcę Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Marcina Musiała.

 

 Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Marcina Musiała Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Katarzyna Glanc, informuje o zaistnieniu przesłanek do odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru w danym półroczu, o których mowa w art. 10 ustawy ust. 4 pkt 1 z dnia 22 marca 2018 r. ustawy o komornikach sądowych

 

 

Kancelaria Komornicza jest czynna:

poniedziałek od 8.00 do 16.00

wtorek od 8.00 do 16.00  przyjmowanie stron przez Komornika od godz. 10.00 do 15.00

środa od 8.00 do 16.00

czwartek od 8.00 do 16.00

piątek od 8.00 do 16.00


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Marcin Musiał informuje o możliwości składania wniosków egzekucyjnych na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego.

ADRES KANCELARII :
Al. Henryka 63
32-500 Chrzanów
tel.: 32 721 89 01
fax.: 32 750 56 82
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Konto do wpłat:
BANK: PKO BP I O/SOSNOWIEC
NR KONTA: 47 1020 2498 0000 8502 0444 2612


Komornik Sądowy przy Sądzie Chrzanowie Marcin Musiał informuje również, że posiada dostęp do systemu poszukiwania rachunków bankowych dłużnika OGNIVO i możliwość składania zapytań do ZUS-EKS, CEiDG, CEPIK elektronicznie.