KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W CHRZANOWIE
MARCIN MUSIAŁ


Zarządzeniem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 09.03.2020 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Szymon Michno został wyznaczony na Zastępcę Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Marcina Musiała.

 

 Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Marcina Musiała Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Szymon Michno, informuje o zaistnieniu przesłanek do odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru w danym półroczu, o których mowa w art. 10 ustawy ust. 4 pkt 1 z dnia 22 marca 2018 r. ustawy o komornikach sądowych

 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Marcin Musiał informuje o możliwości składania wniosków egzekucyjnych na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego.

ADRES KANCELARII :
Al. Henryka 63
32-500 Chrzanów
tel.: 32 721 89 01
fax.: 32 750 56 82
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Konto do wpłat:
BANK: PKO BP I O/SOSNOWIEC
NR KONTA: 47 1020 2498 0000 8502 0444 2612


Komornik Sądowy przy Sądzie Chrzanowie Marcin Musiał informuje również, że posiada dostęp do systemu poszukiwania rachunków bankowych dłużnika OGNIVO i możliwość składania zapytań do ZUS-EKS, CEiDG, CEPIK elektronicznie.