Kancelaria Komorniczna Chrzanów
Komornik Marcin MusiałSystem Ewidencji Ludności PESEL NET – pozwala na pozyskanie danych dłużnika na początkowym etapie egzekucji, co powoduje szybsze i skuteczniejsze doręczanie korespondencji, bieżącą weryfikację danych osobowych wskazanych przez wierzyciela oraz ustalenie informacji o zgonie dłużnika.

System Bankowy OGNIVO – umożliwia bezpieczna i szybką komunikację online pomiędzy bankami a komornikiem - w tym bieżące pozyskiwanie informacji dotyczących rachunków bankowych dłużnika,

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU)
– która umożliwia prowadzenie postępowań egzekucyjnych w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy,

Elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
– umożliwiający pozyskanie informacji o każdym przedsiębiorcy podlegającemu obowiązkowi wpisu do KRS,

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPIK)
– który obejmuje centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach,

Platforma Usług Elektronicznych ZUS
– dzięki której pozyskać można dane ze zbiorów ubezpieczeniowych ZUS,

System Informacji Prawno Gospodarczej (IPG)
– który umożliwia pozyskanie informacji o podmiotach prawa handlowego wraz z informacją o członkach zarządu i ich powiązania z innymi podmiotami.


Więcej informacji o dłużniku to potencjalnie większe szanse na wyegzekwowanie należności,
a dostęp do powyższych systemów pozwala na kompleksowe gromadzenie i bieżącą weryfikację danych dłużnika, co niewątpliwie wpływa na szybkość i skuteczność prowadzonych postępowań egzekucyjnych.